Interiér našej ambulancie

01.01.2017

Ambulantná časť

Čakáreň a obchodík