MVDr. Andrej Pavlačka

absolvent Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach v roku 2005

Člen komory veterinárnych lekárov SR

Člen slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat

Člen európskej spoločnosti veterinárnej oftalmológie (ESVO www.esvo.org)

2005-2006 veterinárna klinika Amis v Bratislave

2006 súkromná veterinárna prax

2006 - 2013 hlavný veterinárny lekár Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

1 - 2/2014 veterinárna klinika ZVERLAND Bratislava

3/2014 veterinárna klinika ZVERLAND Piešťany

3/2014 Veterinárna ambulancia ZVERLAND Vrbové

 • Od r. 2006 zhotovovanie a vyhodnocovanie RTG snímkov na DBK/DLK pre potreby Policajného zboru

 • 6 - 8/2013 stáž zameraná na chirurgiu mäkkých tkanív na klinike PPP v Denveri, CO, USA

 • Dlhoročná prednášková a vzdelávacia činnosť v oblasti veterinárnej prevencie a starostlivosti pre potreby psovodov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Horskej a záchrannej služby SR

 • zameranie: oftalmológia, ortopedická diagnostika, zobrazovacie techniky RTG, chirurgia mäkkých tkanív

MVDr. Tomáš Schuster, MBA

absolvent Univerzity vet. lekárstva v Košiciach v roku 2000

absolvent Brno International Business School v roku 2009

Člen Komory veterinárnych lekárov SR

Člen AVDS (Americkej spoločnosti veterinárnej dentálnej medicíny)

Člen EVCS (Európskej spoločnosti veterinárnej kardiológie)

 • 2000-2001 humánna farmaceutická spol., obchodný zástupca

 • 2001-2006 veterinárna farmaceutická spol., konzultant

 • 2006-2012 veterinárna farmaceutická spol., obchodný manager pre SR a ČR

 • 2008-2013 Veterinárna klinika ZVERLAND, Bratislava

 • 1/2010 účasť na prvom veľkom kastračnom programe v Meride, Mexiko

 • 4/2012 Veterinárna klinika ZVERLAND Piešťany

 • 3/2014 Veterinárna ambulancia ZVERLAND Vrbové

 • zameranie: kardiológia, stomatológia, gastroenterológia, zobrazovacie techniky USG, endoskopia