VETERINÁRNE SLUŽBY

kompletné interné vyšetrenie

preventívne zákroky (vakcinácie, podávanie prípravkov proti vonkajším a vnútorným parazitom)

čipovanie zvierat a vydávanie "pet pasu"laboratórne vyšetrenie krvi, moču, trusu, cytológia

poradenstvo a konzultácie

USG vyšetrenie a diagnostika gravidity

rýchla diagnostika niektorých závažných infekčných ochorení

bakteriologické a virologické vyšetrenie - zabezpečované externým certifikovaným laboratóriom